Barnens viktiga roll i utlandsstationeringen

Att inkludera barnen i utlandsstationeringen är en långsiktig investering för ökad lönsamhet för ditt företag. För den utlandsstationerade är det avgörande att familjesituationen fungerar väl, för att till fullo kunna utnyttja sin potential på arbetet.

 

En utlandsstationering handlar sällan om enbart en individ, utan om hela familjer där flera personers upplevelse är central för stationeringens framgång. Barn förutsätts ofta anpassa sig automatiskt, men studier visar att barn till utlandsstationerade ofta upplever känslor av rotlöshet, rastlöshet och ensamhet. Känslor som riskerar att påverka och försvåra utlandsstationeringen om de inte tas om hand.

 

För att maximera den utlandsstationerades produktivitet, och minska de ekonomiska riskerna krävs ett holistiskt perspektiv på flytten där även barnens deltagande och välmående inkluderas.

 

Vad betyder det för ditt företag?

Genom att se till hela familjens behov vid utlandsstationeringar skapas ökad produktivitet hos den anställde, minskad risk för höga relokationskostnader, samt stärkt attraktionskraft för er som arbetsgivare.

  • Ökad lönsamhet
  • Ökad produktivitet
  • Employer branding

 

Läs mer

 

Vi erbjuder

Vi på mjuka flytten anlitas som resurs av arbetsgivare som utlandsstationerar sin personal samt av enskilda föräldrar som står inför en flytt med barn i åldern sex till arton år. Mjuka flytten utgår från att en lyckad flytt är en flytt med ett helhetsperspektiv. Därför har vi som enda företag i Skandinavien specialiserat oss på barnens deltagande i flytten. Vi erbjuder en plattform där barnens upplevelser är i fokus vilket i förlängningen skapar mer välmående och produktiva medarbetare.

 

Föreläsningar för utlandsstationerade och medföljande partner, inför och efter utlandsstationeringen

För att förbereda dina anställda maximalt inför utlandsstationeringen anordnar vi föreläsningar som bygger på erfarenheter och tips kring hur de på bästa sätt kan få ihop livspusslet runt flytten.

Läs mer

 

Pedagogiskt material till barn och föräldrar - ”Jag ska flytta”-boken

Ett smidigt sätt att ge dina anställda verktyg för att inkludera och förbereda sin familj inför flytten. Boken fungerar som ett underlag för att skapa samtal och dialog mellan föräldrar och barn kring flytten och dess förändringar.

Läs mer

 

Utresekurser för barn

Vi skapar forum där gemenskap med andra utlandsflyttande barn byggs.

Läs mer

 

Vad ger detta dina anställda?