Barnens viktiga roll i utlandsstationeringen

Mjuka flytten utgår från att en lyckad flytt är en flytt med ett helhetsperspektiv, där vi lika självklart som att vi tecknar försäkringar och packar flyttkartonger, också arbetar förebyggande med de utmaningar och förändringar som en flytt innebär för de medföljande barnen. Därför har vi, som enda företag i Skandinavien, specialiserat oss på att skapa professionella och trygga forum för barnens upplevelse och deltagande. Sedan 2008 arbetar vi för, och med barn, i samband med utlandsflyttar, för att maximera hela er familjs upplevelse av flytten, och barnens utveckling till globala medborgare.

 

Att flytta till ett nytt land är berikande, spännande och ger unika upplevelser av språk, kulturer, förändringar och relationer. Medföljande barn, till skillnad från utlandsstationerade vuxna, bor utomlands under år då identitet, relationer och världssyn utvecklas på grundläggande sätt, som en följd av upprepade förändringar och uppbrott. Studier visar att barn till utlandsstationerade ofta upplever känslor av rotlöshet, rastlöshet, otrygghet och ensamhet. Ett starkt samband har dessutom visats mellan känslan av tillhörighet och barns utveckling och inlärningsförmåga. Känslor som kan skapa problem senare i livet, och leda till identitetskriser, osäkerhet kring nationell identitet och svårighet att bygga relationer.

Vi har metoder och expertis för en mjuk flytt

Alla barn som flyttar utomlands bör få tillräckligt med stöd och vägledning för att kunna hantera de identitets- och samhörighetsfrågor som uppkommer i samband med längre utlandsvistelser. Vi har erfarenhet, expertis och verktyg som hjälper barnen att finna hemkänsla i sig själva – var i världen de än må vara.

 

Pedagogiskt material till barn och föräldrar - ”Jag ska flytta”-boken

Boken fungerar som ett underlag för att skapa samtal och dialog mellan dig och ditt barn kring flytten och dess förändringar. Ett smidigt sätt att tillgängliggöra verktyg för att inkludera och förbereda din familj inför flytten.

Läs mer

 

Föreläsningar för utlandsstationerade och medföljande partner, inför utlandsstationeringen

Funderar du också på hur du skapar bästa möjliga förutsättningar för dig och din familj i flytten? Mjuka Flytten svarar på dina frågor.

Läs mer

 

Utresekurser för barn

Vi skapar forum där gemenskap med andra utflyttande barn bygg.

Läs mer

Resultat

Vi anlitas av arbetsgivare som utlandsstationerar sin personal, samt av enskilda föräldrar som står inför en flytt med barn i åldern sex till arton år. Våra erfarenheter visar följande resultat:

 

För barn och unga

  • Ökad delaktighet och inflytande i flyttprocessen
  • Ökad anpassningsförmåga och förståelse för andra kulturer och miljöer
  • Bättre rustade för nytt skol- och inlärningssystem
  • Bearbetade känslor och tankar om möjligheter och utmaningar som flytten innebär
  • Fått verktyg för att skapa sig ett globalt medborgarskap

 

För föräldrar

  • Djupare involvering i barnens utveckling och upplevelser av flytten
  • Ökade möjligheter till öppen dialog i hemmet om ämnen som berör flytten
  • Minskad oro för familj och barns välmående
  • Bättre fokus på de praktiska detaljerna kring den fysiska förflyttningen och på de nya arbetsuppgifterna
  • Positivare totalupplevelse av flytten