Utrikesdepartementet (UD)

Mjuka flytten har sedan 2009 varit en självklar del av UD:s medföljarseminarium där utlandsstationerade på UD, tillsammans med sina partners förbereds inför utlandsstationeringen. Mjuka flytten föreläser om utlandsstationeringens inverkan på barnens utveckling och välmående, liksom vad föräldrar kan göra – tips och tricks – och tillvägagångssätt för att göra utlandsvistelsen så givande och mjuk som möjligt, för hela familjen. Mjuka flytten har även anlitats för fördjupade föreläsningar i samma ämne av UD.

 

Danish Institute for Study Abroad (DIS)

Sedan 2008 har mjuka flytten kvartalsvis anlitats för att leda kursen “Det inter-kulturella mötet” för internationella utbytesstudenter vid DIS, med fokus på att skapa en hållbar utveckling av kulturell förståelse vid boende i ett nytt land.

 

Swedish International Development Agency (Sida)

Mjuka flytten har sedan 2009 regelbundet anlitats av Sida för att leda utresekurser för medföljande barn till utlandsstationerade anställda, liksom för att hålla föreläsningar till Sida anställda och medföljande partners om barns anpassning och upplevelse av utlandsstationering.

 

Think global school (TGS)

Think Global School är en resande internatskola. Mjuka flytten arbetar som agent för TGS vid deras vistelse i Sverige 2010. Vi leder studenterna från TGS vid deras första utlandsvistelse, genom kulturkrockar, byggandet av en global och mobil identitet och skapandet av en trygg plattform i Sverige.

 

Är du en av våra framtida kunder?