Om mjuka flytten

Mjuka flytten är en konsultbyrå med expertis inom barns utlandsflyttar. Vi hjälper företag som utlandsstationerar personal, och föräldrar som står inför en utlandsflytt, att införa ett holistiskt perspektiv på flytten genom att inkludera de medföljande barnen. På så vis skapar vi långsiktiga, lönsamma och effektiva utlandsstationeringar, för företag och familjer.

 

Mjuka flytten grundades 2008 av Sara Wallén, som själv vuxit upp som medföljande barn i Bangladesh, Vietnam och USA. Saras erfarenhet som medföljande barn och antropologiska studier av medföljande barn la grunden till starten av mjuka flytten. Sedan 2008 har mjuka flytten expanderat till ett team där alla medarbetare har olika erfarenheter av att bo och leva utomlands.

 

Mjuka flytten står för att:

  • synliggöra behov genom att visa potentiella lösningar
  • möjliggöra förändringar
  • se möjligheter, inte hinder

 

Sagt och skrivet om oss

 

Mjuka flyttens värdegrund

I en global värld där barns perspektiv och upplevelser ofta hamnar i skymundan så bygger mjuka flytten sitt arbete på FN:s Barnkonvention. Mjuka flytten tror på en värld där barn ses som fullvärdiga medborgare, och känner delaktighet och ägande i förändringsprocesser som berör dem. Mjuka flytten verkar för att främja ett globalt medborgarskap som motverkar polarisering och möjliggör fler möten och nya perspektiv.

 

Läs mer om vår värdegrund

 

Vi på mjuka flytten

Vi som jobbar på mjuka flytten är:

 

Karin Sharma – Processledare och kunskaps- och visdomsbank
karin@mjukaflytten.se

Sara Wallén – Grundare, VD och visionshållare
sara@mjukaflytten.se