Mjuka flytten och Barnkonventionen

Enligt Barnkonventionens artiklar 12 och 13 har barn rätt till inflytande och yttrandefrihet i alla frågor som berör dem och. Mjuka flytten verkar därför för att barns röster ska ges plats och bli lyssnade på och att barn ska ha och känna inflytande vid den förändringsprocess som en utlandsflytt innebär. Genom att låta barnen få inflytande och uttrycka sina tankar kring flyttprocessen så skapar vi bättre förutsättningar för barns delaktighet, trivsel, trygghet och tillhörighet på den nya platsen.

 

Mjuka flytten uppmuntrar ett holistiskt perspektiv på utlandsflyttar

Mjuka flytten uppmuntrar ett holistiskt perspektiv på flyttprocessen, genom att synliggöra och uppvärdera processer som kan glömmas bort vid en transnationell flytt – men som får stora konsekvenser för upplevelsen av vistelsen och formandet av ett barn. Mjuka flytten verkar för att trygghet, identitet och tillhörighet ska ses som en lika naturlig del vid en flytt som att teckna försäkringar och boka flyttbilar.

 

Mjuka flytten främjar globalt medborgarskap

I den alltmer globaliserade världen förändras medborgarskapet med förändrade flyttmönster och nya kommunikationsmöjligheter. Att växa upp som TCK (tredjekultursbarn) idag innebär kontakt med hela världen. Det skapar nya möjligheter för identitetsprocesser och tillhörighet. Mjuka flytten verkar för att tillvarata den unika erfarenheten av att leva i ett mellanförskap och skapar förutsättningar för att bygga ett globalt medborgarskap hos medföljande barn.