Föreläsningar

Mjuka flytten anlitas som föreläsare och seminarieledare av företag och organisationer i syfte att informera och förbereda utlandsstationerade inför sitt uppdrag.

 

I våra föreläsningar delar vi med oss av vår expertis och våra erfarenheter kring hur utlandsstationerade på bästa sätt kan få ihop livspusslet runt flytten. Vi fokuserar bland annat på tredjekultursbarns beteendemönster, nationella och kulturella identitet samt genom tips och verktyg visar vi hur föräldrar bäst förbereder sina barn och sin familj inför flytt och hemkomst.

 

Bjud in mjuka flytten till er arbetsplats eller erbjud dina anställda att komma på en av våra befintliga föreläsningar.

 

Maila oss för bokning och info

 ”Jag ska flytta!” boken

Boken fungerar som ett underlag för att skapa samtal och dialog mellan föräldrar och barn kring flytten och dess förändringar. Ett smidigt sätt att tillgängliggöra verktyg för att inkludera och förbereda familjer inför flytten.

 

Boken fungerar som en reskamrat och är till för att möjliggöra viktiga samtal inför, under och efter flytten, inom familjen. Genom att prata om ämnen som avsked, relationer och vanor ges möjlighet att bearbeta viktiga känslor och frågor som barnet möter i samband med de förändringar som flytten innebär.

 

Fågeln Nor följer läsaren genom boken, och på resan mellan länder och kulturer. Tillsammans utforskas ämnen och frågor som dyker upp kring flytten. Nors flyttlåda är laddad med verktyg för att formulera tankar som flytten väcker. Genom att ställa frågor som alltför ofta glöms bort i flyttkaoset, guidar Nor resan, och ger bättre möjligheter att förberedas inför äventyret!

 

Bläddra igenom boken för ett smakprov.

 

Utresekurser

Mjuka flytten verkar för att öka medföljande barns engagemang och delaktighet vid utlandsflytt. I en femstegskurs med åldersindelade grupper, ledd av mjuka flyttens processledare skapas forum där gemenskap med andra barn byggs, där barnens upplevelse av förändringen är i fokus, och där verktyg för kulturell förståelse utvecklas. På detta sätta utvecklar barnen en global tillhörighet som förebygger rotlöshet, rastlöshet och ensamhet. Utresekurser erbjuds under högsäsonger av transnationella flyttar, och kan självklart även anpassas till en lämplig tidpunkt för er.

 

Maila oss för info och aktuella datum.